top of page

ב- 25 השנים האחרונות, הקדישה האנושות משאבים רבים בפיתוח טכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות, ועם המגמה של הטרנספורמציה הדיגיטלית, שתפסה תאוצה בשנתיים האחרונות, נדמה כי  לא נותרו שום ארגון, חברה או אדם ללא זהות דיגיטלית.

הרצאה זו תשפוך אור על כמה מהמגמות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ועל השפעתן על חיינו כאזרחים ועל הארגונים בהם אנו עובדים.

ההרצאה תתמקד בשלוש מגמות:

מציאות מדומה/רבודה

זיהוי קולי 

בינה מלאכותית

הרצאות לחיים דיגיטליים: About

בחיי היום יום אנו נדרשים להתמודד עם כמויות גדולות של משימות ומטלות, עומס בלתי נגמר זה יוצר לחץ ,פוגע בתפוקה, ביצירתיות ובאפקטיביות שלנו ולרוב אף משפיע על החיים הפרטיים.
 כיום בעידן הדיגיטלי קיימים כלים המאפשרים לנו לתעדף לבקר ולבצע את המשימות בצורה יעילה ואפקטיבית, סדנת ניהול זמן ומשימות בעידן הדיגטלי נועדה לפתוח חלון לעולם זה ולהכיר שיטת ניהול זמן ומשימות המאפשרת לנו להתמודד עם מספר גדול מאד של משימות במקביל תוך הימנעות מלחץ ופגיעה בפרודוקטיביות ואיזון בין העבודה לחיים הפרטיים.
במהלך ההרצאה יודגמו אפליקציות וכלים שונים לניהול משימות וזמן  כשהמיקוד הוא על השיטה והדגש הביצועי הוא על הדיגיטליות.

bottom of page